Zdravstvene ustanove

Pregledi žrtava seksualnog nasilja obavljaju se u općim bolnicama, kliničkim bolnicama i kliničkim bolničkim centrima (u daljnjem tekstu: zdravstvena ustanova). Zdravstvene ustanove obvezne su žrtvama seksualnog nasilja osigurati žurnu i sveobuhvatnu zdravstvenu skrb radi očuvanja tjelesnog i psihičkog zdravlja žrtve u skladu sa suvremenim standardima i praksom.

Medicinski protokol

Žrtva seksualnog nasilja može doći sama u bolnicu ili u pratnji policije. Ako žrtva dođe bez pratnje policije, zdravstveno osoblje obvezno je bez odgode pozvati policiju, a ako je žrtva maloljetna, potrebno je obavijestiti roditelje, to jest druge zakonske zastupnike/ ce ili djelatnika/cu centra za socijalnu skrb.

Žrtvu pregledava dežurni ginekolog/inja (pregled obavlja starija služba ili nadslužba, to jest obvezno specijalist/kinja), a poželjno je da pregled obavljaju dva liječnika/ce.

Potrebno je utvrditi uzroke i način nastanka ozljeda te obaviti cjeloviti tjelesni pregled i profilaksu bolesti koji uključuje:

  • Informirani pristanak žrtve na cjelovit pregled i tretman. Dežurni ginekolog/inja obvezan je objasniti žrtvi zašto se provodi pregled, što on sve uključuje te se pregled obavlja uz pristanak žrtve. U slučaju da žrtva odbije pregled, dužna je to pisano potvrditi.
  • Utvrđivanje opće anamneze i pregled. Obvezan je pregled cijelog tijela žrtve radi utvrđivanja mogućih ozljeda. Utvrđeni fizikalni status osobe se upisuje u povijest bolesti, to jest u za to specijalno razvijen obrazac za provođenje pregleda žrtava silovanja.  U slučaju tjelesne ozljede, liječnik/ca dužan je ispuniti Prijave ozljede/bolesti br: 030911 ili br: 03055 te Prijavu označiti brojem koji sadrži sat, datum, mjesec i godinu nastanka ozljede i pregleda. Prijave se podnose policiji i područnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (hzzo) prema prebivalištu osigurane osobe.
  • Utvrđivanje ginekološke anamneze i pregled. Uključuje prikupljanje: uzoraka iz seta za uzimanje uzoraka u slučaju silovanja koji sa sobom donosi policija (set se sastoji od 11 omotnica za izuzimanje tragova kod žrtve seksualnog nasilja (uzorka krvi, kose, stidnih dlaka, brisova, noktiju, donjeg rublja (gaćica) nošenih za vrijeme počinjenja seksualnog nasilja i dr.); uzimanje brisova za Papa test i test na trudnoću; provođenje mikrobioloških testova, uključujući i testiranje na spolno prenosive bolesti (sifilis, gonoreju, hiv, hepatitis b i c i dr.).
  • Pružanje osnovne zdravstvene zaštite žrtvi. Prema medicinskoj indikaciji propisati terapiju i/ili dati postkoitalnu kontracepciju. Obvezno ugovoriti kontrolni pregled žrtve najkasnije u roku od sedam dana, a u slučaju potrebe i ranije. Po potrebi uputiti žrtvu, uz pratnju medicinskog osoblja, na odjel za zaštitu mentalnog zdravlja radi pružanja potpore žrtvi i ublažavanja učinka traumatskog događaja. Upoznati žrtvu s postojanjem institucionalnih i izvaninstitucionalnih tijela za pomoć i potporu (centri za socijalnu skrb, specijalizirane organizacije civilnog društva koje pružaju pomoć žrtvama seksualnog nasilja i dr.). Preporučiti žrtvi da se obrati izabranom liječniku/ci opće medicine zbog daljnjeg liječenja te izdavanja potrebnih recepata, uputnica i dr. U slučaju da se utvrdi da žrtva nema regulirano zdravstveno osiguranje zdravstvena ustanova dužna je postupiti sukladno važećim pravnim propisima iz područja zdravstvenog osiguranja.

Na traženje Državnog odvjetništva ili policije, zdravstvene su ustanove dužne odmah dostaviti cjelokupnu dokumentaciju koja je značajna za razjašnjavanje i dokazivanje kaznenih djela. Žrtva ima pravo na presliku cjelovite medicinske dokumentacije sukladno članku 23. Zakona o zaštiti prava pacijenata.