Zakoni

Definicije pojedinih oblika seksualnog nasilja sadržane su u Kaznenom zakonu, Zakonu o ravnopravnosti spolova, Zakonu o radu, Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji i drugim propisima.