Silovanje

Silovanje obuhvaća vaginalnu, analnu i/ili oralnu penetraciju penisom ili objektima. Ubraja se među izuzetno teška i traumatska iskustva sa teškim posljedicama za žrtve, a one najčešće skrivaju to što su doživjele i nastoje se same nositi sa problemima. S obzirom na počinitelja silovanje dijelimo na: silovanje kao sastavni dio obiteljskog nasilja (silovanje u braku), silovanje u vezama/”na spoju“, silovanje od strane nepoznate osobe, grupno silovanje, silovanje u oružanim sukobima i u ratu, takozvano ratno silovanje.