Silovanje na spoju – date rape

Silovanje na spoju je oblik seksualnog nasilja u kojoj su žrtva i počinitelj u nekom obliku osobne veze ili su bili.