Seksualno uznemiravanje/napastovanje

Odnosi se na neželjena spolna ponašanja koja nužno ne uključuju fizički dodir, a osobu dovode u neugodan i ponižavajući položaj, te izazivaju osjećaj srama. Provodi ga osoba koja je na moćnijoj poziciji od osobe nad kojom se ono provodi. Seksualno uznemiravanje se nerijetko tretira kao trivijalni problem koji se s lakoćom može izbjeći i zaustaviti, što najčešće nije točno. Vrlo često se radi o repetitivnim ponašanjima, koja se javljaju kroz dulje vremensko razdoblje i za koje žrtva ne može naći sustavno rješenje.

Kazneni zakon Spolno uznemiravanje Članak 156.

  1. Tko spolno uznemirava drugu osobu kojoj je nadređen ili koja se prema njemu nalazi u odnosu zavisnosti ili koja je posebno ranjiva zbog dobi, bolesti, invaliditeta, ovisnosti, trudnoće, teške tjelesne ili duševne smetnje, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
  2. Spolno uznemiravanje je svako verbalno, neverbalno ili fizičko neželjeno ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobi, koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.
  3. Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po prijedlogu.