Prava žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu

Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu stupio je na snagu 18. lipnja 2015. godine. Tim zakonom definirana su prava žrtava seksualnog nasilja i osnovni uvjeti za ostvarivanje statusa i prava žrtve seksualnog nasilja.

Žrtve seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu imaju pravo na:

 • novčanu naknadu
 • psihosocijalnu pomoć
 • pravnu pomoć
 • zdravstvenu pomoć
 • medicinsku rehabilitaciju
 • liječnički sistematski pregled
 • obvezno i dopunsko zdravstveno osiguranje
 • smještaj u ustanovi za pružanje podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji
 • pravo na naknadu troška prijevoza radi ostvarivanja prava.

 

Da bi osoba stekla status žrtve seksualnog nasilja i ostvarila svoja prava potrebno je:

 • da ima državljanstvo RH ili države članice EU
 • da je u vrijeme seksualnog nasilja imala prebivalište/boravište u RH.

Postupak za ostvarivanje statusa žrtve seksualnog nasilja i prava na novčanu naknadu se pokreće podnošenjem zahtjeva (Obrazac Z) Ministarstvu branitelja poštom ili osobno na adresu:

Ministarstvo branitelja, Savska cesta 66, 10 000 Zagreb.

Nema roka za podnošenje zahtjeva, a uz zahtjev je potrebno dostaviti:

 • kopiju osobne iskaznice ili putovnice
 • dokaz o boravištu u Republici Hrvatskoj u vrijeme počinjenja seksualnog nasilja ako osoba u to vrijeme nije imala prijavljeno prebivalište/boravište
 • medicinsku i/ili drugu dokumentaciju kojom raspolaže
 • dokaz o državljanstvu države članice EU (ako nema državljanstvo Republike Hrvatske).

 

Ostala prava se ostvaruju na temelju prethodnog rješenja o statusu žrtve seksualnog nasilja:

 • psihosocijalna pomoć – u centrima za psihosocijalnu pomoć Ministarstva branitelja (PSP centar)
 • pravna pomoć – u PSP centrima i područnim jedinicama Ministarstva branitelja, uredima državne uprave i ovlaštenim udrugama
 • zdravstvena pomoć – u Nacionalnom centru za psihotraumu (Klinika za psihijatriju KBC Zagreb) i regionalnim centrima (KBC Zagreb-Rebro, Osijek, Rijeka, Split)
 • zdravstveno osiguranje – u bilo kojem područnom uredu HZZO (neovisno o mjestu prebivališta) ili putem Ministarstva branitelja
 • medicinska rehabilitacija – podnošenjem zahtjeva svom izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite (Obrazac MR).