Posljedice nasilja

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji “seksualno nasilje je ozbiljan javnozdravstveni i ljudskopravaški problem s kratkoročnim i dugoročnim posljedicama na žensko fizičko, mentalno,  seksualno i reproduktivno zdravlje. Bilo da se  seksualno nasilje događa u kontekstu intimnog partnerstva, u većoj obitelji, zajednici ili u vrijeme sukoba ono je duboko nasilno i bolno je iskustvo za preživjelog“.

Žrtve seksualnog zlostavljanja mogu doživjeti širok raspon psiholoških i emocionalnih reakcija uključujući šok, anksioznost, depresiju, posttraumatski stresni poremećaj ili silovanje sindrom traume te druge traume vezane uz mentalno zdravstvene problema. Žrtve također mogu doživjeti poremećen san, gubitak samopouzdanja, seksualne disfunkcije te promjene u ponašanju i poremećaji prehrane. Psihološke i emocionalne traume mogu se manifestirati u tjelesnim reakcijama kao što su bolovi u trbuhu, glavobolje i leđima. Za žrtve seksualnog nasilja postoji veća vjerojatnost da pokušaju ili počine samoubojstvo. Samo 6% žena bez povijesti zlostavljanja pokazuju znakove psihičkih problema. (Iz Svjetske zdravstvene organizacije, Prvi svjetski izvještaj o nasilju i zdravlju)

Jednako kao što svaka preživjele osoba ima individualni set psiholoških i emotivnih reakcija na traumu seksualnog nasilja tako je i oporavak za svaku preživjelu osobu individualan proces, ali u svim slučajevima je dugotrajan i zahtjeva sistematičnu i dugotrajnu psihološku stručnu podršku.